สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ถ่ายคลิปวิดีโอกิจกรรมโพธิ์สัตว์น้อย ลูกขอให้พ่อแม่เลิกเหล้า โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยทีมงานลุงไชยะ สคล. เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี พร้อมถ่ายทำคลิป VDO กิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า เข้าพรรษา ซึ่งโรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคำพ่อสอน เป็นปีที่ 2 เพื่อน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของ ร.9 ด้านการศึกษา สร้างการเรียนรู้ ให้เป็นภูมิคุ้มกันพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ผ่านกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยฯ อาทิ จดหมายลูกขอให้พ่อแม่เลิกเหล้า การปลูกพืชผักสวนครัว กระปุกออมสิน อะไรซ่อนอยู่ในขวด พี่สอนน้องท่องความดี เป็นต้น ทั้งนี้ นายจักรกฤษ กราบกราน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียนที่ลดละเลิกเหล้า ร่วมให้สัมภาษณ์ และถ่ายคลิป VDO โดยสามารถติดตามรับชมคลิป VDO ทางรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และช่องยูทูบ สคล.ได้ในเดือนเมษายน 2565