สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีมอบรางวัลกิจกรรมที่เกี่ยวกับลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ร่วมพิธีมอบรางวัลกิจกรรมที่เกี่ยวกับลูกเสือ-ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาดและกิจการนักเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีบุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย ได้รับรางวัล โล่ เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ ฯลฯ เมื่อปีงบประมาณ 2564 โดย ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด