สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมสำหรับครู

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมสำหรับครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน ตามข้อตกลงพัฒนางานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) โดยมี นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2