ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.  นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการ นำโดยนายทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป ชัยภูมิ เขต 2 ,น.ส.ศุภาวิตา จรรยา ผู้แทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2,น.ส.วาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3,นางสังวร ทวีศรี นักวิชาการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ระดับกลุ่มที่ 11 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง ฤทธิ์กำลัง ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง โดยมี นางนงค์นุช คชา ผอ.โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล คณะผู้บริหารในเครือข่าย คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ในการประเมินฯ ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ