สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ e-MES ผ่านระบบ ZOOM meeting

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมการรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ e-MES ผ่านระบบ ZOOM meeting ทั้งนี้เพื่อให้การรายงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย(ระบบการติดตาม e-MES) เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3