นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมสนทนาในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ (NBT NORTH)

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมสนทนาในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ  (NBT NORTH) ในประเด็น “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู สร้างโอกาสใหม่ ให้ครูไทย” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.

โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมการจัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ “แก้ไขปัญหาหนี้สินครู สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” โดยลงทะเบียนผ่านระบบ Online ที่ https//td.moe.go.th ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

Patcharee Singhanoi