สพป.ยส.2 เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2565 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2