ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2564 ร.ร.บ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) อ.กันทรารมย์

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด นายเผด็จศึก โชติกลาง ประธานกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก พร้อมด้วย นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ กรรมการ นางสาวนฐมนภรณ์ เคลือคำ กรรมการ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ กรรมการ นางสาวบุญโรม ดอมไธสง กรรมการ นางเมธิตา การเพียร กรรมการ นางอนงค์ พิชญ์ศิริ กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และมี นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ พ.ต.อ.นิลกาฬ พรศักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์ พระครูโสภิตสารธรรม เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ พระครูวรวัตนาภรณ์ เจ้าคณะตำบลหนองแก้วและตำบลหนองแวง นายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานของนักเรียน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว