ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโตนยาง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯพร้อมด้วยนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านโตนยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุธีร์ พุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรชุมชน ให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2