นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่าย และบุคลากรร่วมประชุม Video Conference รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30-09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่าย และบุคลากรร่วมประชุม Video Conference รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งมีประเด็นดังนี้ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1