สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การรายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒