สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต

ครูณัฐวุฒิ กำปั่นทอง ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ  

และ ครูตระการ ทนานทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ

 โดยได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจาก นายอัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2565  เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565