สพป.ภูเก็ต ติดตามนโยบายของ สพฐ. “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะ ได้ติดตามนโยบายของสพฐ. “พาน้องกลับมาเรียน” โรงเรียนแหลมพันวา
บ้านบางทอง ถลางพระนางสร้าง และโรงเรียนเกาะสิเหร่ นักเรียนกลุ่มรอยต่อซึ่งไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ที่ต้องดำเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือ จากการสอบถามผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้เข้า
ไปติดตามและให้คำแนะนำเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สพป.ภูเก็ต ได้ให้คำแนะนำการใช้ ระบบการใช้งาน
Application “พาน้องกลับมาเรียน” ให้โรงเรียนได้ติดตามรายงานข้อมูลต่อไป ณ โรงเรียนแหลมพันวา
บ้านบางทอง ถลางพระนางสร้าง และโรงเรียนเกาะสิเหร่