สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเก เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวพีระพรรณ  ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 นายจิมจง  ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2565 และประชุมผู้บริหารเขต รับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4