ผอ.สพม.แพร่ เปิดบ้านวิชาการ 100 ปี นารีรัตน์

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ 100 ปี นารีรัตน์ ซึ่งโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอนิทรรศการผลงานของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ หอประชุมนพรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่