สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายธงชัย เกิดมี นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนางสาวพัชราภรณ์ ชวนพันธุ์ นิติกรปฏิบัติการ สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ผ่านระบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) บน Facebook ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒