ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน On-site รร.บ้านเจาะไอร้อง

>>>>>>วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 14:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน On-site ในภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ทั้งนี้นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความปลอดภัย ของนักเรียน และคณะครู