สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 รายเด็กหญิงภาริสา ใสสะอาด โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด