การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนรงค์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 กรรมการ นางกมลรัตน์ ผิวเหลือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อำนาจเจริญ กรรมการ นางศิริพรรณ แถวนาชุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1 กรรมการ นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ราย เด็กหญิงกัญญาภัค บุญณะอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ศุภนัส เสาศิริ