ผอ.สพม.พะเยา รับการ Coaching ในการปฏิบัติหน้าที่

ผอ.สพม.พะเยา รับการ Coaching ในการปฏิบัติหน้าที่

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้ารับการ Coaching ก่อนรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อ.จุน จ.พะเยา

คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ, นายอนุรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กรรมการ และนายวิทย์ ศรีวะรมณ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการและเลขานุการ