สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2565

+++++วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2565 “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณาภาพ” เพื่อรับทราบนโยบาย ข่าวสารการศึกษา นำสู่การปฏิบัติ  โดยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายเน้นย้ำ เรื่อง ความปลอดภัยของนักเรียน การติดตามการฉีดวัคซีนของครูและนักเรียน การเปิดเรียน การจัดการเรียนการสอนให้เน้นแบบ onsite แต่ถ้าไม่ได้ให้ใช้ online การรับนักเรียน การสอบภาค ค ครูผู้ช่วย    เรวดี…ภาพ/ ข่าว