สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและประเมินศักยภาพ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและประเมินศักยภาพ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1,เขต2,เขต3