สพป.มุกดาหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ทั้งหมด 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยมีรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร ทั้ง ๔ ท่าน ร่วมให้การต้อนรับ โดยนายพิเชษฐ์ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในครั้งนี้ มีกำหนดการจัดประชุมทั้งหมด ๓ รุ่น คือในวันที่ ๒๒ -๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน