ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ DIGI Data Camp ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล(องค์การมหาชน)ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการ DIGI Data Camp ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ “
รายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดการรับสมัครและเงินรางวัลดังไฟล์แนบนี้