สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.ร.ร.รอบ 1 ปี ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี โรงเรียนบ้านตอเรือ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 1 ปี ครั้งที่ 2 ของ นายภัทรพงษ์ สุขเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี และ น.ส.อิสรีย์ จักร์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอเรือโดยมี ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้ข้อมูลในการประเมิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี และโรงเรียนบ้านตอเรือ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก