สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารประวัติและผลงานของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารประวัติและผลงานของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาประเมินเอกสารประวัติและผลงานของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายฯ ให้เป็นไปตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2