สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ประธานกลุ่มโรงเรียนในโครงการ กพด. พร้อมด้วยนางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ โดยมี ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ นางสาวนราพร ตาคำแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พร้อมทีมบริหารของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่เข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมในการประชุุมร่วมกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อวางแผนเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดพระราชานุสาวรีย์ฯ และเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในวันพุธที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่จะถึงนี้

ภาพ/ข่าว : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่