ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นางรัชฎาพร  ชูสกุล ผอ.กลุ่มนโยบาวัยและแผน,นายสุธี  ศิริสถิตย์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ    ร่วมต้อนรับนางสาวสุชาดา  แทนทรัพย์  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผช.ลก.รมว.ศธ.)และคณะ  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามนโยบายการฉีดวัคซีนCOVID- 19  นักเรียนอายุ 5-12 ปี  ในพื้นที่ อ.หนองบัวแดง ณ  ร.ร.บ้านห้วยหัน,ร.ร.บ้านนาเจริญ,ร.ร. บ้านหนองปล้อง และร.ร.อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง