สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่สู่สาธารณชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่สู่สาธารณชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ นักประชาสัมพันธ์ และคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2