สพป.มหาสารคาม เขต 1 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบ MOE SAVETY CENTER ผ่านรูปแบบออนไลน์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบ MOE SAVETY CENTER ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายพลพิศิษฐ์ ตาละซอน ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางสาวพัฒณ์นรี พงษ์ประยูร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1