สพป.ยโสธร เขต 2 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารผู้เรียน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการเปิดอบรม หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารผู้เรียน โดยมี นายทวีศักดิ์ คงโภคา ครูโรงเรียนช่องเม็ก และ นายนราชัย ชูรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาเรียง เป็นวิทยากร และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมมรกต สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2