ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ ซึ่งจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online และโรงเรียนบ้านเขาวง  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา  และติดตาม สอบถามปัญหา ให้คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  และได้เน้นย้ำโรงเรียนที่เปิดเรียนแบบ On-site ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  มีการเว้นระยะห่าง และตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ในเด็กนักเรียน ครู  ผู้เกี่ยวข้อง  และมีแผนเผชิญเหตุหากพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียน.-