การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สังกัด สพม.กาฬสินธุ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนรงค์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 กรรมการ นางกมลรัตน์ ผิวเหลือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อำนาจเจริญ กรรมการ นางศิริพรรณ แถวนาชุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1 กรรมการ นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ราย นางสาวอนุศรา กลางบุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สังกัด สพม.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แขกผู้มีเกียรติ ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์