สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา จิตต์วิญญาน  ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด