กิจกรรม Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณทางข้าม หน้าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ