การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวธาริณี มลารวม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดร.อุพิษ เหมือนทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและกำลังใจนักเรียน พร้อมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 นำโดย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินฯ ราย นายรณพีร์ ป้องสีดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ