สพป.กระบี่ เป็นเจ้าภาพประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และตรัง)  เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปี  2565  ครั้งที่ 1/2565  เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 6   โดยนายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา   เขตตรวจราชการที่ 6 ทั้ง 8 เขตพื้นที่  พร้อมผู้ติดตาม เข้าร่วมประชุม และร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2  ท่าน และ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1 ท่าน  ประกอบด้วย  ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง   นางสาวนิอร  ศรีสุนทร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  และตำแหน่งนางชุติกาญจน์  จันทร์สุริยา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2