สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2565  และเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ อ.เมือง จ.มหาสารคาม