ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ให้กำลังใจและร่วมรับฟังการโค้ชชิ่งและนำเสนอผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับฟังและให้กำลังใจ นางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 3 และ รอง ผอ.สพท. ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทั้ง 8 ราย ซึ่งเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ และนำเสนอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด ที่ 1 – 3 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมีนายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานกรรมการ นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 กรรมการ และนายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง (Coaching Team) และได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามประกาศจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมขุนคีรี ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th