รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  มอบหมายให้นายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพรราชทาน ระดับประถมศึกษา(ขนาดใหญ่) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู(หน.งาน/สาย) ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียน ร่วมต้อนรับฯ  ณ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ปัทมาวดีอนุบาลชัยภูมิ  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ