ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาววิภาทิพย์  คงด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรชุมชนให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2