สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 2/2565)

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์  แก้วอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 2/2565) เพื่อแจ้งข้อราชการ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ของกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายทุกภาคส่วน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย พร้อมนี้ผู้ร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด