ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2565 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2565  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  เพื่อรับทราบข้อราชการที่เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนและการติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัด  รวมทั้งงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดชุมพร  โดยมี นายโชตินรินทร์  เกิดสม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดชุมพร.-