ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 6

+++++วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อำนวยการสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ประธานประจำเขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ประจำปี 2565  และเน้นย้ำนโยบาย จุดเน้น ของ สพฐ. แจ้งกำหนดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะ 1 ปี พร้อมทั้งมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (MOU) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวนิอร  ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2  ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และนางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2  ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่     เรวดี…ภาพ / ข่าว