โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 รับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง และ นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นายภัทรดนัย พิทักษ์ชัยพงษ์ ปลัดอำเภอ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมต้อนรับ