สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จำนวน ๘ อัตรา

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ โดยได้ให้โอวาทข้อคิดในการปฏิบัติงาน ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ พัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนางาน เก็บสะสมประสบการณ์ แฟ้มงานเป็นปัจจุบัน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน อ่อนน้อมถ่อมตน        รักในเกียรติศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทั้งงานโรงเรียนและชุมชน เป็นที่รักของศิษย์ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมทั้งในโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยมี นางอนงค์นาจ นามภักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รองที่ ๒ จำนวน ๘ อัตรา รวม ๔ สาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย อำเภอบ้านด่าน โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด และโรงเรียนบ้านเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ , สังคมศึกษา โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) อำเภอ            บ้านด่าน , พลศึกษา โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา อำเภอบ้านด่าน  และสาขาวิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์” โรงเรียนบ้านปัญคคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) อำเภอลำปลายมาศ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) อำเภอบ้านด่าน