การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนรงค์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 กรรมการ นางกมลรัตน์ ผิวเหลือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อำนาจเจริญ กรรมการ นางศิริพรรณ แถวนาชุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1 กรรมการ นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ราย นางสาวฐิติชญา ลุนแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 โดยมี ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แขกผู้มีเกียรติ ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ศุภนัส เสาศิริ