กิจกรรมค่ายลูกเสือศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำไพล สพป.สงขลา 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านควนเจดีย์

“สนุก ได้ความรู้ และปลอดภัย” รวมพลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อจัดค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  กิจกรรมประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก

 

นายนิพนธ์ มณีรัตน์