กิจกรรมค่ายลูกเสือศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำไพล สพป.สงขลา 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านควนเจดีย์

“สนุก ได้ความรู้ และปลอดภัย” รวมพลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อจัดค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  กิจกรรมประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก

 

นายนิพนธ์ มณีรัตน์

การศึกษา
-มัธยมต้นจาก รร.จะนะวิทยา สงขลา
-ปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูสงขลา
-ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

การทำงาน
ครู รร.ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล
ครู รร.สาครพิทยาคาร สตูล
ผช.อจญ.รร.ควนกาหลงวิทยาคมฯ สตูล
ผอ.ผอ.รร.ควนกาหลงวิทยาคม สตูล
ผช.ผอ.รร.ควนเนียงวิทยา สงขลา
ผช.ผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
รองผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
ผอ.รร.บ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต3ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน

ผลงาน
-ได้ร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมบริหารสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา
-ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ประมาณ 15 ปี