โรงเรียนพญาไท สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีน (PfiZer) กลุ่มนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนพญาไท เป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีน (PfiZer) กลุ่มนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ คณะทำงานได้จัดระบบให้วัคซีนที่ปลอดภัยและครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดพร้อมนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมต้อนรับในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)