สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และนางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหารือข้อราชการงานที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม โดยเข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม “Webex” ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สพป.ระยอง เขต ๒